English
O festiwaluProgramZdjęciaZgłoszenie uczestnictwaMapy
Wykonawcy/OrganizatorzyFestiwale na świecieDla prasy
Street Party 2007 2008 2009 2010 2011

Wielokulturowe Warszawskie Street Party jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.